استخراج (ماینینگ) بیت کوین چیست و چگونه می‌توان با آن کسب درآمد کرد؟

حتما اصطلاح استخراج بیت کوین (ماینینگ) به گوشتان خورده است و این سوال برایتان ایجاد شده چطور می‌توان اینکار را انجام داد. 

آیا با استفاده از کامپیوترها می‌توان کسب درآمد داشت؟ 

در این مقاله به جواب تمام سوال‌هایتان خواهید رسید.

ماینینگ یا استخراج چیست؟


فرایند استخراج چگونه کار می کند؟ماین بیت کوین، ستون فقرات شبکه این ارز دیجیتال است.

 ماینرها یا استخراج کنندگان برای تامین امنیت و تایید تراکنش های بیت کوین، نقش حیاتی ایفا می‌کند.

بدون وجود ماینرها، شبکه مورد حمله قرار می‌گیرد و ناکارآمد خواهد بود.

 استخراج بیت کوین توسط کامپیوترهای خاصی انجام می‌شود و وظیفه ماینرها این است که شبکه را امن کرده و تراکنش بیت کوین را پردازش نمایند.

 ماینرها با حل یک مساله محاسباتی به جوابی دست می‌یابند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بلوک‌های تراکنش ها را به هم متصل کنند 

به ازای این سرویس که به شبکه می‌دهند، کارمزد تراکنش و بیت کوین جدید جایزه می‌گیرند. 

در حقیقت با این کار بیت کوین تولید کرده‌اند و به همین دلیل هم به کار آنها استخراج می‌گویند.

 شبکه طوری طراحی شده است که ماینرها با هدف تامین امنیت شبکه و تایید تراکنش‌های بیت کوین فعالیت می‌کنند و برای خدماتی که ارائه می‌دهند هر ده دقیقه یکبار یک بلوک تولید می‌کنند که به ازای آن بیت کوین دریافت می‌کنند.